American Zoetrope

Clip Request
Technology
History
People
Films

Mishima: A Life in Four Chapters

1985

On November 25, 1970, Japan's greatest author Yukio Mishima commited an act that shocked the literary world...

Cast
Narrator Roy Scheider
Yukio Mishima Ken Ogata
Morita Masayuki Shionoya
Cadet #1 Hiroshi Mikami
Cadet #2 Junya Fukuda
Cadet #3 Shigeto Tachihara
General Mashita Junkichi Orimoto
Naoko Otani
Mishima Gô Rijû
Masato Aizawa
Mishima Yuki Nagahara
Literary Friend Kyuzo Kobayashi
Dancing Friend Yuki Kitazume
Grandmother Haruko Kato
Mizoguchi Yasosuke Bando
Mariko Hisako Manda
First Girl Naomi Oki
Second Girl Miki Takakura
Imari Tsujikoichi Sato
Osamu Kenji Sawada
Kiyomi Reisen Lee
Mitsuko Setsuko Karasuma
Tadanori Yokoo
Takei Yasuaki Kurata
Thug Mitsuru Hirata
Isao Toshiyuki Nagashima
Lieutenant Hori Hiroshi Katsuno
Kendo Instructor Naoya Makoto
Izutsu Hiroki Ida
Kurahara Jun Negami
Interrogator Ryo Ikebe
Toshio Hosokawa
Military Doctor Hideo Fukuhara
"Yukoku" Producer Yosuke Mizuno
Ichigaya Aide-de-Camp Eimei Ezumi
Ichigaya Colonel Minoru Hodaka
Isao's Classmate Shoichiro Sakata
American Reporter Alan Mark Poul
Reporter #1 Ren Ebata
Reporter #2 Yasuhiro Arai
Reporter #3 Fumio Mizushima
Pavilion Acolyte Shinji Miura
Yuichi Sato
Thug's Girlfriend Sachiko Akagi
Romeo Tsutomu Harada
Juliet Mami Okamoto
Atsushi Takayama
MP Kimiko Ito
Actor Tatsuya Hiragaki
Policeman Shinichi Nosaka
Osamu's Mother Sachiko Hidari
Crew
Director Paul Schrader
Screenwriter Paul Schrader
  Chieko Schrader (Japanese Script)
  Leonard Schrader
Producer Tom Luddy
  Mata Yamamoto
Editor Michael Chandler
Cinematographer John Bailey
Original Music Philip Glass
Costume Designer Eiko Ishioka
Production Designer Eiko Ishioka
Sound Leslie Shatz (Sound Designer)

THE FAMILY COPPOLA HOMEPAGE